69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 และแนวทางการตรวจราชการปี 2561

เขียนโดย งานแผน

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 และแนวทางการตรวจราชการปี 2561

Attachments:
Download this file (1.1 ของฝากปลัดโสภณ(14-9-60).pdf)1.1 ของฝากปลัดโสภณ(14-9-60)[ ]งานแผน9427 kB86 Downloads
Download this file (2.1 สรุปผลตรวจฯ คณะ 1 ปี 60 (14-9-60).pdf)2.1 สรุปผลตรวจฯ คณะ 1 ปี 60 (14-9-60)[ ]งานแผน5646 kB90 Downloads
Download this file (3.1 สรุปผลตรวจ คณะ 2 ปี 60 (14-9-60).pdf)3.1 สรุปผลตรวจ คณะ 2 ปี 60 (14-9-60)[ ]งานแผน9248 kB87 Downloads
Download this file (4.1 สรุปผลตรวจ คณะ 3 ปี 60 (14-9-60).pdf)4.1 สรุปผลตรวจ คณะ 3 ปี 60 (14-9-60)[ ]งานแผน2668 kB105 Downloads
Download this file (5.1 สรุปผลตรวจ คณะ 4 ปี 60 (14-9-60).pdf)5.1 สรุปผลตรวจ คณะ 4 ปี 60 (14-9-60)[ ]งานแผน1404 kB86 Downloads
Download this file (6.1 สรุปผลตรวจ คณะ 5 (14-9-60).pdf)6.1 สรุปผลตรวจ คณะ 5 (14-9-60)[ ]งานแผน3403 kB56 Downloads
Download this file (7.1 แนวทางตรวจราชการ 61 (14-9-60).pdf)7.1 แนวทางตรวจราชการ 61 (14-9-60)[ ]งานแผน744 kB242 Downloads