69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

จำนวนเตียง รพ.ตรัง update 14 ก.ค.60

เขียนโดย งานแผน

จำนวนเตียง รพ.ตรัง update 14 ก.ค.60

Attachments:
Download this file (2. จน.เตียงรพ.ตรัง ปี 60.pdf)จำนวนเตียง รพ.ตรัง update 14 ก.ค.60[ ]งานแผน164 kB157 Downloads
Download this file (2.1 จำนวนเตียงแยกสาขา ปี 56-60.pdf)2.1 จำนวนเตียงแยกสาขา ปี 56-60.pdf[ ]งานแผน117 kB91 Downloads